KIRSAL KALKINMA MEVZUATI: Kırsal Kalkınma Politikası ve AB arasında Kırsal Kalkınma Programlarının tanımı ve uygulanması bir dizi yasal eylemle düzenlenir.
LEADER İŞBİRLİĞİ: Kırsal alanların ortak sorunlara ortak çözümler geliştirmesine ve paylaşmasına yardımcı olan etkili bir mekanizma olduğunu göstermektedir.
WEB SİTESİ HAKKINDA: Site kullanımı hakkında yardımcı genel bilgiler içerir.

Türkiye Ulusal Kırsal Ağ

Politika, program, projeler hakkında bilgi alışverişinde bulunmak için bir platform olarak çalışmaktadır.

Belgeler ve Araçlar


Dokümanlar

Farklı formatlarda hazırlanmış tüm belgelere ulaşabilirsiniz.


Video Portalı

Portalda yer alan tüm videolara ulaşabilirsiniz.


E-Yayınlar

E-Kitap, E-Bülten


Galeri

Fotoğraf Galerisi

İçeriklerden...

12. IPARD II İZLEME KOMİTESİ HAZIRLIK TOPLANTISI 11/25/2021 2:48:14 AM
IPARD II PROGRAMI İZLEME KOMİTESİNİN 12’İNCİ RESMİ TOPLANTISI 11/26/2021 2:54:01 PM
Avrupa Komisyonunun 01.06.2022 tarihli mektubuyla onaylanan IPARD II Programı değişiklikleriyle birlikte, LEADER Yaklaşımı tedbirinde 7. Çağrı İlanı kapsamında Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu ile hâlihazırda destek sözleşmesi imzalamış Yerel Eylem Grupları için 2022 ve 2023 yılları bütçe tahsisleri artırılmıştır.<br>Onaylanan yıllık bütçe tahsisleri aşağıdadır.<br><br><br><table class="table table-bordered"><tr><td colspan="5"> <b>YEREL KALKINMA STRATEJİSİNİN UYGULANMASI İÇİN BÜTÇE TAHSİSLERİ</b>(2022 ve 2023 yılları için)</td></tr><tr><td><b>Maksimum yıllık toplam tutar:</b></td><td colspan="2" ><b>Eski Durum</b></td><td colspan="2"><b>Yeni Durum</b></td></tr><tr><td>Küçük YEG’ler için:</td><td >100.000 €</td><td >620.050 TL</td><td >200.000 €</td><td >1.240.100 TL</td></tr><tr><td>Orta büyüklükteki YEG’ler için</td><td >120.000 €</td><td >744.060 TL</td><td >240.000 €</td><td >1.488.120 TL</td></tr><tr><td>Büyük YEG’ler için</td><td >140.000 €</td><td >868.070 TL</td><td >280.000 €</td><td >1.736.140 TL</td></tr><tr><td colspan=5"><b> Bunlardan</b> </td> </tr><tr><td >Küçük YEG’ler için yinelenen harcamalar için <br>ayrılan maksimum yıllık tutar</td><td >35.000 €</td><td >217.017,5 TL</td><td >50.000 €</td><td >310.025 TL</td></tr><tr><td>Orta ölçekli YEG’ler için yinelenen harcamalar için <br>ayrılan maksimum yıllık tutar</td><td >40.000 €</td><td >248.020 TL</td><td >55.000 €</td><td >341.027,5 TL</td></tr><tr><td>Büyük YEG’ler için yinelenen harcamalar için <br> ayrılan maksimum yıllık tutar</td><td >45.000 €</td><td >279.022,5 TL</td><td >60.000 €</td><td >372.030 TL</td></tr></table><br><br>* Bu tabloda yer alan tutarlar yıllık en fazla bütçe tahsisi olup, Yerel Eylem Grupları için ödemeye esas kazanılmış hak teşkil etmez.<br>** 7. çağrı ilanı çerçevesinde, yukarıda belirtilen limitlerin hesaplanmasında, 1 Avro=6,2005 TL olarak kullanılmaktadır.<br>7. Çağrı İlanı kapsamında TKDK ile destek sözleşmesi imzalamış Yerel Eylem Gruplarından 2022 ve 2023 yılları için kendilerine tahsis edilen ilave bütçeleri kullanmak isteyenler 26.08.2022 tarihine kadar TKDK İl Koordinatörlüklerine başvuruda bulunabilirler.
Leader Yaklaşımı Tedbirinde Yıllık Bütçeler Arttırıldı 6/23/2022 6:42:41 PM
YEREL EYLEM GRUPLARI İÇİN KIRSAL TURİZM VE KISA TEDARİK ZİNCİRİ TEMATİK EĞİTİMLERİ 5/5/2021 3:12:43 PM
3/24/2021 3:50:38 PM
3/25/2021 6:29:10 PM
ULUSAL KIRSAL AĞ VE FAALİYETLERİ KONUSUNDA NALLIHAN’DA BULUNAN PAYDAŞLARA YÖNELİK EĞİTİM PROGRAMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ. 9/19/2022 12:28:23 PM
Muş UKA bölgesel paydaşları Toplantısı 8/4/2021 3:58:50 PM
Kırsal Kalkınma Sempozyumu 12/22/2021 1:26:06 PM
UKA Lansman Toplantısı - YEG Standları ziyareti.
UKA Lansman Toplantısı - YEG Standları ziyareti. 2/26/2021 12:00:00 AM
Tarım Reformu Genel Müdürü Hasan ÖZLÜ
Lansman Toplantısı 2/26/2021 12:00:00 AM
Leader Lansman Toplantısı
Leader Lansman Toplantısı 2/26/2021 12:00:00 AM
Sn. Ayşe Ayşin IŞIKGECE TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCISI 3/25/2021 5:55:21 PM
UKA Lansman Toplantısı - YEG Standları ziyareti.
UKA Lansman Toplantısı - YEG Standları ziyareti. 2/26/2021 12:00:00 AM
Kosova Yönetim Otoritesi’nden Ziyaret 3/15/2022 6:13:20 PM
Balıkesir UKA bölgesel paydaşları Toplantısı 8/4/2021 4:09:29 PM
16 IPARD İLİ İÇİN ÇEVRİM İÇİ SEKTÖREL BAZLI TANITIM TOPLANTILARI GERÇEKLEŞTİRİLDİ 1/8/2021 2:11:53 PM
ORDU İLİ YEREL EYLEM GRUPLARI ZİYARET EDİLDİ 3/22/2022 1:46:10 AM
YEG Standları- UKA Lansman Toplantısı
YEG Standları- 2/26/2021 12:00:00 AM
2/26/2021 12:00:00 AM
YEG Standları- UKA Lansman Toplantısı
YEG Standları 2/26/2021 12:00:00 AM
Kırsal Kalkınma Sempozyumu (15-17 Aralık 2021) 12/22/2021 1:32:37 PM
TKDK Amasya İl Koordinatörü Cengiz Dikici, Dilara Sezgin ve Burcu Ercan ile yapılan görüşme 10/6/2021 3:58:48 AM

UKA Nedir ?

Kırsal kalkınma toplumun tüm kesimlerinin dengeli ve sürdürülebilir gelişimi için hayati önem taşımaktadır. Toplumsal hedeflere ancak birlikte ve organize bir şekilde harekete geçilmesiyle ulaşılır. Kalkınmanın anahtarı kırsal alanı birlikte yapılandırmak ve yerel kültürel değerlerin bütünlüğünü korumaktır. Ulusal kırsal ağ, bir yandan kırsal kalkınma politikalarının etkin uygulanmasını sağlamak, diğer yandan kırsal kalkınma için yeni yaklaşımlar sunmayı hedeflemektedir. Genel anlayışı birliktelik, güven ve işbirliği ile tecrübelerin paylaşılmasıdır.


Hizmetler

YEG Veritabanı

YEG İşbirliği

YEG'lerin iletişim kurması ve birbirleriyle işbirliği yapmasına olanak tanır.

Proje ve Uygulamalar

Örnek Uygulamalar

Ulusal Kırsal Ağ kapsamında yürütülen projeler, Yerel Eylem Grupları tarafından yürütülen projeleri kapsar.

Uzman Veritabanı

Uzman ve Danışmanlar

Kırsal alan faaliyetlerinde bulunan, bilgi ve deneyime sahip Danışman ve alanında Uzman kişi kayıtlarını içerir.

Tematik Gruplar

Tematik Konular

Seminerler ve çalıştaylar düzenlenmesini, tematik yayınları ve diğer materyalleri içerir.

UKAFEST Başarı Hikayeleri- Röportajlar

UKAFEST videoları

Ulusal Kırsal Ağ Portalına İlgili Paydaş Gruplarının katılımı, Üyelik Başvurusu

Çıkar gruplarının kırsal kalkınma politikası bağlamında yer alması, bireylerin, politika yapıcılardan proje yararlanıcılarına kadar, döngünün her aşamasında katılımını hedeflemektedir.
Bu geniş paydaş yelpazesi üç geniş kategoriye ayrılabilir:
Politika planlayıcıları: Politika yapıcılar; ulusal, bölgesel ve yerel yönetimlerin ve Avrupa kurumlarının kamu yöneticileri; LEADER yerel eylem grupları.
İlgi gruplarını temsil eden organlar: Doğrudan yetiştirici dernekleri, toprak sahipleri, orman yöneticileri, kırsal işletmeler, tarım-gıda tedarik zincirinin paydaşları, çevreciler, araştırmacılar, topluluklar, dezavantajlı gruplar.
Saha aktörleri: IPARD programı tarafından finanse edilen projelerde potansiyel ve gerçek yararlanıcılar ve katılımcılar, çiftçiler ve Birlikler.
BAŞVURU YAP

Türkiye'de Kırsal Kalkınma

IPARD Destekleri

IPARD Destekleri

IPARD, Avrupa Birliği (AB) tarafından aday ve potansiyel aday ülkelere destek olmak amacıyla oluşturulan, Katılım Öncesi Yardım Aracı’nın (Instrument for Pre-Accession Assistance-IPA) Kırsal Kalkınma bileşenidir.

KKYDP Destekleri

KKYDP Destekleri

Ulusal Kırsal Ağ kapsamında yürütülen projeler, Yerel Eylem Grupları tarafından yürütülen projeleri kapsar.

Diğer Destekler

Diğer Destekler

Kırsal Alan Faaliyetlerinde bulunan, Bilgi ve Deneyime sahip Danışman ve Alanında Uzman kişi kayıtlarını içerir.