E-Kitaplar

E-Kitap | e-Bülten


IPARD’DAN İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ

Bursa: IPARD Destekleri kapsamında Bursa’da kooperatif tarafından kurulan Makine Parkı da iyi uygulama örneği olarak IPARD arşivine işaretlenmiştir. Bursa:The Machinery Park established by the cooperative in Bursa province with IPARD support is also stated as a good practice example in IPARD archive.

IPARD’DAN İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ

Malatya: IPARD İllerinden Malatya’da iyi uygulama örneği olarak gösterebileceğimiz son derece başarılı pek çok projeye destek verdik. Malatya: We supported many succesfull projects to be considered as good practice example in Malatya which is one of the IPARD provinces.

IPARD’DAN İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ

Konya: IPARD Programı meyve-sebze depolama ve paketleme sektörüne yönelik desteklerine devam ediyor. Güzel İlimiz Konya’da da desteklediğimiz pek çok işletme bulunmaktadır. Konya: IPARD Programme is supporting fruits and vegetables storing and packaging sector. In our pleasant province Konya, there are many such investments.

IPARD’DAN İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ

Mersin: IPARD destekleri kapsamında desteklenen süt ürünlerinin işlenmesine yönelik işletmelerden bir tanesi de Mersin İlimizdedir. Mersin: One of the enterprises on milk processing supported by IPARD Programme is in Mersin province.

Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

Su Ürünlerinin Hazırlanması, İşlenmesi ve Pazarlanması

Meyve ve Sebzelerin İşlenmesi ve Pazarlanması

Kırmızı Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

Kanatlı Eti ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

Yumurta Üretimi

Süt Üretimi

Kanatlı Eti Üretimi

Kırmızı Et Üretimi

KIRSAL KALKINMASEMPOZYUMU DAVET

UKA İletişim Stratejisi

UKA Rehberi

8. E-Büllten

7. E-Bülten

6. E-Bülten

5. E-Bülten

4. E-bülten

3. E-Bülten

2. E-Bülten

1. E-Bülten

YKS'LERİN HAZIRLANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ

YEG UYGUNLUK KRİTERLERİ VE YEG YAPISI

YEG NEDİR VE GÖREVLERİ NELERDİR

VERİ TOPLAMA TEKNİKLERİ

RAPORLAMA USUL VE ESASLARI

Değişim Hikayesi Kırsalda yazılıyor E-kitap

Dijital Katalog

ULUSAL KIRSAL KALKINMA STRATEJİSİ (2021-2023)

2021 Mayıs E-Bülteni

2021 Nisan E-Bülteni

2021 Mart Ayı E- Büteni

2021 Şubat Ayı E-Bülteni Yayımlanmıştır.

2021 Şubat Ayı E-Bülteni Yayımlanmıştır.

Gördes Kalkınma Derneği Sunumu

Ocak 2021 E-Bülten

IPARD II PROGRAMI YATIRIMCI REHBERİ

Kırsal Turizm İyi uygulama Örnekleri (e-Kitap)

Kırsal Turizm - Kitap

2020 Yılı Aralık Ayı E-Bülteni Yayımlanmıştır.

Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi

Ulusal Kırsal Ağ Katalog

Ulusal Kırsal Ağ Hikaye Kitapçık

Ulusal Kırsal Ağ Broşür