Haber Detay

Bizi Arayın 90-312-258-7907

IPARD Programı LEADER Tedbiri 12.Başvuru Çağrı dönemi Yerel Kalkınma Stratejileri (YKS) Değerlendirme Nihai Listesi yayınlanmıştır.

Ülkemizde, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) “Yerel Kalkınma Stratejilerinin Uygulanması - LEADER Yaklaşımı” desteklenmektedir. LEADER tedbirinin yürütülmesi IPARD Yönetim Otoritesi olarak görev yapan Tarım Reformu Genel Müdürlüğü’nün sorumluluğundadır.
IPARD Programı kapsamında desteklenen LEADER tedbiri, yerel paydaşların kendi bölgelerinde uygulayacakları projeler ve gerçekleştirecekleri stratejiler ile ilgili karar alma süreçlerine dahil olmalarını sağlar. Birlikte kalkınmayı ‘ben’ değil ‘biz’ ilkesiyle yürüten LEADER tedbiri kapsamında, kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin bir araya gelmesiyle, Yerel Eylem Grubu (YEG) olarak adlandırılan ortaklıkların kurulmasını teşvik eder.
YEG’ler, kuruldukları bölgelerde yerel toplulukların kırsal kalkınma sürecine katılmalarını sağlamak ve kırsal alanlarda uzun vadede sürdürülebilir kalkınmaya temel hazırlamak amacıyla, tasarlanacak yenilikçi, yerel kaynaklara dayanan, tabandan tavana yaklaşımla hazırlanan kalkınma stratejilerinin uygulanmasıyla kırsal alanların kalkınmasını teşvik eder
.IPARD Programı kapsamında LEADER tedbirinden desteklenecek YEG’lerin faydalanabilmeleri için 29 Ocak 2022 tarihinde, 12. Çağrı ilanına çıkılmıştır. Bu çağrı ilanı kapsamında YEG’ler hazırlamış oldukları YKS’lerle başvurularını yapmışlardır. Başvurulardan idari olarak uygun olan YKS’ler LEADER Prosedürü kapsamında Yönetim Otoritesince oluşturulan bağımsız bir Değerlendirme Komitesi tarafından puanlanmıştır.
Değerlendirmeye sunulan 51 YKS’nin tamamı onaylanmıştır. Onaylanan projeler Bakanlığımız internet sayfasında yayınlanarak, LEADER prosedürü kapsamında on günlük itiraz süresi beklenmiştir. On günlük itiraz süresi sonunda herhangibir itirazın bulunmaması sebebiyle, nihai listeler hazırlanmıştır.
YKS Nihai Sonuç Listesi;

Haber Tarihi : 27 / 10 / 2022
Haber Kategorisi: : 2

Bu Etkinlik ile İlgili dosyalar

YKS Nihai Sonuç Listesi

Bu Etkinlik ile İlgili fotoğraf ve Videolar

Bu Etkinlikle İlgili Fotoğraf Yüklenmemiş

Diğer Haberler

Aralık Ayı E-Bülteni Yayımlanmıştır. ....
IPARD’da Eğitimler Devam Ediyor AB Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başkanlığınca düzenlenen “Yönetim Otoritesi Personelinin İzleme, Değerlendirme, Raporlama ve Programlama Kapasitesinin Güçlendirilmesine Yönelik Teknik Yardım” eğitimi 17 Ocak 2022 tarihinde başladı.
“16 IPARD İLİNDE SEKTÖREL BAZLI TANITIM TOPLANTILARI PROJESİ” AÇILIŞ TOPLANTISI, ORDU ve GİRESUN İLİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ “16 IPARD İlinde Sektörel Bazlı Tanıtım Toplantıları” projesi kapsamında gerçekleştiren IPARD tanıtım ve bilgilendirme toplantılarının açılış toplantısı, 21 Aralık 2020 tarihinde IPARD Yönetim Otoritesi Başkanı Sayın Dr. Osman YILDIZ’ın Başkanlığında, çevrimiçi toplantı platformu kullanılarak, Ordu ve Giresun ilinden paydaşların katılım ile gerçekleştirilmiştir.
IPARD Kırsal Turizm Projelerine Yönelik İyi Uygulama Örneklerinin Ziyareti IPARD Kırsal Turizm Projelerine Yönelik İyi Uygulama Örneklerinin Ziyareti yapmak üzere saha çalışmaları başlamıştır.