Haber Detay

Bizi Arayın 90-312-258-7907

IPARD III PROGRAMI AVRUPA KOMISYONU TARAFINDAN ONAYLANDI

Avrupa Komisyonu, 2021-2027 yılları arasında uygulanacak olan IPARD III Programı’nı aldığı kararla kabul etti.

Katılım öncesi mali yardım aracı IPA’nın Kırsal Kalkınma bileşeni kapsamında hazırlanan IPARD III Programı Avrupa Komisyonu tarafından onaylandı.
IPARD Programının Yönetim Otoritesi görevini üstlenen Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve önümüzdeki 7 (+3) yıl boyunca yürürlükte olacak olan IPARD III Programı Avrupa Komisyonu tarafından kabul edildi. Aday ülkelerin tarım ve gıda sektöründe rekabet edebilirlik, doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi, iklim değişikliğine karşı alınacak önlemler ve kırsal alanların gelişimine yönelik amaçlara hizmet eden IPARD III Programı, aynı zamanda Avrupa Yeşil Mutabakatına uyuma da katkı sağlıyor
. Ülkemizde 42 ilde uygulanacak olan ve Avrupa Birliği Komisyonu tarafından 430 milyon Avro fon tahsis edilen IPARD III (2021-2027) Programında, ulusal katkının da eklenmesiyle faydalanıcılara proje karşılığı dağıtılacak olan hibe tutarı yaklaşık 555 Milyon Avro olacak. Toplamda ekonomiye kazandırılacak olan yatırım tutarının 1 milyar Avro’yu geçmesi bekleniyor
. IPARD III Programı kapsamında;
M1- Tarım İşletmelerinin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar: Süt, kırmızı et, kanatlı et yetiştiriciliği ve yumurta tavukçuluğuna destek verilecektir
. M3- Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanmasına Yönelik Yatırımlar: Süt işleme, peynir altı suyu, süt toplama merkezleri, likit yumurta, et işleme, kesimhane, kombinalar, meyve-sebze depolama, su ürünleri işleme ve depolama gibi alt sektörlere destek verilecektir
. M4- Tarım-Çevre-İklim ve Organik Tarım: Erozyonla mücadele, biyoçeşitlilik ve organik tarım konularında pilot bölgelerde gönüllülük esasına dayalı başvuru yapan faydalanıcılara telafi ödemesi yapılarak destek verilecektir
. M5- Yerel Kalkınma Stratejilerinin Geliştirilmesi – LEADER Yaklaşımı: Kırsal alanlarda kurulan Yerel Eylem Grupları ile kırsal bölgelerin kalkınmasına yönelik projeler desteklenecektir
. M6- Kırsal Alanda Kamu Altyapı Yatırımları : Yol, köprü, atık yönetimi, su yönetimi, bilgi-iletişim teknolojileri, yenilenebilir enerji yatırımları konularında yerel yönetimler desteklenecektir
. M7- Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme: Bitkisel üretim, arıcılık, katma değerli ürünler, el sanatları, kırsal turizm, makine parkları ve yenilenebilir enerji tesisleri yalnızca kırsal alanlarda olmak koşuluyla desteklenecektir
. M10- Danışmanlık Hizmetleri: Kırsal alanda faaliyet gösteren tarımsal işletmeler ve çiftçilere yönelik danışmanlık hizmetlerinin tasarlanması ve bunların finanse edilmesinde kullanılacaktır
. IPARD III Programıyla birlikte hibe oranlarının artması, ürünlerin pazarlanmasına yönelik e-ticaret sitesi kurulumu ve yönetimi, yem bitkileri yetiştiriciliği, kamu altyapı yatırımları, tarımsal danışmanlık hizmetleri verilmesi, yeni kurulacak Yerel Eylem Gruplarının önünün açılması, genç çiftçilere ve kadınlara pozitif ayrımcılık gibi pek çok hususun yer alması ülkemizde halen uygulanmakta olan IPARD Programına olan talebin daha da artacağını göstermektedir.
Süreç; Çerçeve Anlaşma, Sektörel Anlaşma ve Finansal Anlaşmanın imzalanması ile devam edecek olup, 2022 yılının son çeyreğinde programın uygulanmaya başlanması beklenmektedir
. ;

Haber Tarihi : 16 / 3 / 2022
Haber Kategorisi: : 3

Bu Etkinlik ile İlgili dosyalar


Bu Etkinlik ile İlgili fotoğraf ve Videolar

Bu Etkinlikle İlgili Fotoğraf Yüklenmemiş

Diğer Haberler

15 IPARD İLLERİNDE KURULACAK OLAN POTANSİYEL YEG’LERİN KURULUMU İLE İLGİLİ FARKINDALIK OLUŞTURMA VE YEREL HALKI HAREKETE GEÇİRME ÇALIŞMALARI BÜTÜN HIZIYLA DEVAM ETMEKTEDİR.
Ulusal Kırsal Ağ” Yapısı Ortak Tarım Politikası Ağı Olarak Ülke Düzeyinde Yaygınlaştırılıyor”
2021 Mayıs Ayı E-Bülteni Yayımlanmıştır. Ulusal Kırsal Ağ Kapasite Geliştirme için Teknik Destek Projesi 2021 Mayıs Ayı E-Bülteni Yayımlanmıştır.;
IPARD II PROGRAMI 14. İZLEME KOMİTESİ RESMİ TOPLANTISI 10 KASIM 2022 TARİHİNDE ANKARA’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.