Haber Detay

Bizi Arayın 90-312-258-7907

IPARD II PROGRAMI İZLEME KOMİTESİNİN 12’İNCİ RESMİ TOPLANTISI 25 KASIM 2021 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Avrupa Birliğinin Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Bileşeni (Instrument for Pre-Accession Assistance-Rural Development- IPARD) kapsamında gerçekleştirilen IPARD II Programı İzleme Komitesinin 12. Resmi Toplantısı, Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sayın Ayşe Ayşin IŞIKGECE’nin başkanlığında video konferans aracılığıyla gerçekleştirildi.

Sayın Işıkgece açılış konuşmasında, “Bakanlık olarak çiftçi ve üretici için aralıksız bir şekilde çalışmaktayız, çiftçilerin sorunlarını çözmek için projeler üretmekte ve bu kapsamda IPARD Programı’nın çok önemli olduğunu biliyoruz. IPARD II Programında, Kasım 2021 itibarıyla yaklaşık 397 Milyon Avro (AB + TC Katkısı) ödenmiştir. Bu tutarın 297 Milyon Avro kadarı AB tarafından fonlanmıştır. 2021-2027 dönemini kapsayan IPARD III Programı hazırlık çalışmalarımızın nihai sonucuna ulaşmak üzereyiz. Ayrıca, Resmi Gazetede “Yeşil Mutabakat Eylem Planı” yayınlandı ve bu eylem planında Bakanlığımıza da görevler tevdi edilmiş olup, IPARD III Programının hazırlanmasında Avrupa Yeşil Mutabakat stratejisi benimsenmiştir.” dedi Sayın Işıkgece, LEADER çalışmaları kapsamında; 12 IPARD ilinde yerel düzeyde kurulmuş 50 Yerel Eylem Grubu (YEG) bulunduğunu ve LEADER yaklaşımını yaygınlaştırmak amacıyla, 15 ilde “Yeni Yerel Eylem Gruplarına yönelik farkındalık oluşturma, kapasite geliştirme ve Yerel Kalkınma Stratejileri (YKS) hazırlanması” yönündeki proje kapsamında 60 Yerel Eylem Grubu daha kurulduğunu, taslak YKS’lerin hazırlandığını ve YEG sayısının daha da artırılacağını belirtmiştir.
IPARD III Programı kapsamında, çiftçilerimize kendi arazilerinde çevre dostu uygulamalar yaptırarak onları bilinçlendirmek için Tarım-Çevre tedbiri altında biyoçeşitlilik alt-tedbirinin uygulanmaya başlanacağını, “Danışmanlık Hizmetleri” tedbirinin de hayata geçirileceği ve yeni Programda faydalanıcılar ile gerçekleştirilecek sözleşmelerin Avro üzerinden yapılmasının içinde çalışmaların başlatıldığını belirtmiştir.
Sayın Işıkgece, IPARD II programını da tamamlamak üzereyiz. Yönetim Otoritesi tarafından IPARD III Programı Komisyona gönderilmiştir. Ancak, Komisyon tarafından bildirilen ve bizim için öngörülen 430 milyon Avroluk IPARD III Programı bütçesinin daha önce de belirttiğimiz üzere yetersiz kalacağını vurgulayarak konuşmasını tamamlamıştır.
Toplantıda, İK üye değişiklikleri hakkında bilgilendirme, Toplantı yeter sayısının kontrolü ve Gündemin onaylanması, bir önceki 11.IPARD II İzleme Komitesi toplantı tutanağının kabulü İzleme Komitesi üyelerince oybirliği ile kabul edildi.
Toplantıda, AB Komisyonundan Bölüm Başkan vekili Marius Lazdinis ve IPARD Türkiye Sorumlusu Krzysztof Sulima konuşmalarını gerçekleştirdiler
. Toplantıya Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı-IPARD Yönetim Otoritesi Başkanı Dr. Osman Yıldız, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkan V. Dr. Muhammed Adak, AB Türkiye Delegasyonundan Mali İşbirliği Başkanı Andre Lys, Bölüm Başkanı Bartosz Przywara ve Delegasyon Tarım Sektör Yöneticisi Leyla Alma, IPARD Yönetim Otoritesinin uzmanları, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Genel Koordinatörleri ve uzmanları, Hazine ve Maliye Bakanlığından Ulusal Yetkilendirme Görevlisi ve Denetim Otoritesi Yetkilileri, Resmi kurum/kuruluş ve ilgili Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri katılım sağladılar. IPARD Yönetim Otoritesi Başkanı Dr. Osman Yıldız, IPARD III Hazırlıkları kapsamında yapılan çalışmalar ve süreç ile ilgili katılımcıları bilgilendiren konuşmalarını gerçekleştirdi. Ayrıca, Türkiye’nin Yeşil Mutabakatına cevaben başlattığı resmi çalışmalar, 16 Temmuz 2021 tarihinde Cumhurbaşkanı imzasıyla yürürlüğe giren Genelge ile başlatıldığını ve 9 bakanlığın yer aldığı "Yeşil Mutabakat Çalışma Grubu" oluşturulduğu ve “Yeşil Mutabakat Eylem Planı” ortaya konulduğunu söyledi. Eylem Planında yenilenebilir enerji, döngüsel ekonomi, enerji verimliliği, sürdürülebilir tarım gibi Avrupa Yeşil Mutabakatının da alt başlıklarını oluşturan alanlarda mevcut stratejilerin tanımlandığı belirterek, ülke olarak konuya verdiğimiz önem nedeniyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nı kurulduğunu ifade etti
. Yeşil Mutabakat kapsamındaki sağlıklı ve çevre dostu bir gıda sistemi oluşturmak, ekosistemi ve biyoçeşitliliği korumak gibi kilit eylemlerden çoğu tarım ve kırsal kalkınma ile ilgili olduğunu söyledi ve IPARD Programı, Yeşil Mutabakatın hedefleriyle bağlantılı hale geldiğini, IPARD III Programı hazırlanırken de Yeşil Mutabakat hedefleri göz önüne alındığını belirtti. Bu kapsamda tarımsal işletmelerde atık yönetimi, yenilenebilir enerji ve döngüsel ekonomi tipi yatırımlar ilgili yatırımlar teşvik edilecek ve bu yatırımlara daha yüksek hibe desteği sağlayacağından bahsetti
. IPARD II Program uygulanması kapsamında Yönetim Otoritesi tarafından IPARD II Program değişikliği, Tanıtım faaliyetleri, Tarım-Çevre tedbiri, LEADER ve Ulusal Kırsal Ağ çalışmaları, 2021 yılı Teknik Destek Tedbiri kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler ve 2022 yılı Teknik Destek Eylem Planı ile ilgili sunumlar gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, Ulusal Yetkilendirme Görevlisi yetkililerince de izleme komitesi üyelerine bilgilendirme amaçlı sunum yapıldı
. Avrupa Komisyonu ve Delegasyon temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirilen IPARD 12. İzleme Komitesi toplantısı iyi niyet ve temennilerle ve bir sonraki toplantının Haziran 2022 yılında yapılması kararı ile sona erdi
. ;

Haber Tarihi : 25 / 11 / 2021
Haber Kategorisi: : 3

Bu Etkinlik ile İlgili dosyalar


Bu Etkinlik ile İlgili fotoğraf ve Videolar

IPARD II PROGRAMI İZLEME KOMİTESİNİN 12’İNCİ RESMİ TOPLANTISI

IPARD II PROGRAMI İZLEME KOMİTESİNİN 12’İNCİ RESMİ TOPLANTISI

IPARD II PROGRAMI İZLEME KOMİTESİNİN 12’İNCİ RESMİ TOPLANTISI

IPARD II PROGRAMI İZLEME KOMİTESİNİN 12’İNCİ RESMİ TOPLANTISI

IPARD II PROGRAMI İZLEME KOMİTESİNİN 12’İNCİ RESMİ TOPLANTISI

IPARD II PROGRAMI İZLEME KOMİTESİNİN 12’İNCİ RESMİ TOPLANTISI

Diğer Haberler

2021 Mayıs Ayı E-Bülteni Yayımlanmıştır. Ulusal Kırsal Ağ Kapasite Geliştirme için Teknik Destek Projesi 2021 Mayıs Ayı E-Bülteni Yayımlanmıştır.;
YÖNETİM OTORİTESİ MANİSA’DA
YEREL EYLEM GRUPLARI İÇİN KIRSAL TURİZM VE KISA TEDARİK ZİNCİRİ TEMATİK EĞİTİMLERİ LEADER YAKLAŞIMI UYGULAMA EĞİTİMLERİ TEKNİK DESTEK PROJESİ KAPSAMINDA YEREL EYLEM GRUPLARI İÇİN KIRSAL TURİZM VE KISA TEDARİK ZİNCİRİ TEMATİK EĞİTİMLERİ ÇEVRİMİÇİ (ONLINE) OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR.
ORTAK TARIM POLİTİKALARI (UKA) AĞI’NIN YAPILANMA ÇALIŞMASI TEKİRDAĞ’DA GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR