Haber Detay

Bizi Arayın 90-312-258-7907

Amasya-Küçük Çiftçiler İçin Ortak Başvuru Modellerinin Geliştirilmesi Çalışması için Teknik Destek Projesi

Proje: “TA/SER/2020/0003 – Küçük Çiftçiler İçin Ortak Başvuru Modellerinin Geliştirilmesi Çalışması için Teknik Destek” Aktivite: Aktivite 1- Altı vaka çalışması için yerinde ziyaret gerçekleştirilmesi Yer: Amasya Tarih: 13-14-15.04.2021

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ile 27.10.2020 tarihinden bu yana yürütülen “Küçük Çiftçiler İçin Ortak Başvuru Modellerinin Geliştirilmesi Çalışması için Teknik Destek” projesi kapsamında farklı illerde paydaşlara ve çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren tarımsal işletmelere ziyaretler yapıldı.
Kırsal kalkınma alanında çalışmalar sürdüren paydaşların tecrübelerini ve çiftçilerin deneyimlerini aktarmayı hedefleyen aktivite kapsamında Amasya’da, Tarım ve Orman Bakanlığı, Avrupa Birliği Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başkanlığı’ndan Dilek Sönmez’in de katıldığı toplantılar gerçekleştirildi.
13.04.2021 tarihinde ziyaret edilen Amasya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün uzman ekibi ve TKDK Amasya İl Koordinatörü Cengiz Dikici ile; sağlanan kırsal kalkınma destekler, Amasya’da faaliyet gösteren küçük ölçekli tarımsal işletmelerin yoğunluğu, çiftçilerin tek başlarına veya ortaklaşa hibe ve desteklere başvururken karşılaştıkları zorluklar hakkında görüşüldü. Her iki kurumun tecrübeleri, gözlemleri ve önerileri yönlendirici sorular sorularak titizlikle kaydedildi.
Farklı paydaşların bakış açılarını değerlendirebilmek adına Amasya’da çiftçi ve kooperatiflerle yaptığı ortak çalışmalarla taktir gören Amasya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine ziyarette bulunuldu. Başkan Güner Aslan ve örgütlenmesini destekledikleri Amesia Arı Kadın Kooperatifi Başkanı Medine Alkoç ile görüşüldü. Birliğin 4 yıl eğitim vermesi sonucu kurulan Kooperatifi’nin aldığı destek ödemeleri, yaptığı yatırımlar ve ürettiği yöresel ürünleri tüketicilere ulaştırmak için Birlik ile ortak geliştirdikleri yapı ele alındı.
Ek olarak Göynücek’te Yerel Eylem Derneği üyeleri ve Kaymakam ile görüşüldü. Aktivite kapsamında yapılan ziyaretlerde resmi makamlar, kırsal kalkınma hibesi veren kurumlar, desteklerden faydalanmış veya faydalanmamış dernek, kooperatif, çiftçiler gibi her türlü kişi ile konuşularak 360 derece değerlendirmeye olanak sunan görüşmeler yapıldı. Tecrübe paylaşımının yanı sıra paydaşlar bir araya getirilerek ortak çalışılabilecekleri alanlar tartışıldı ve paydaşlar harekete geçirildi
. Projenin yürütme aşamasını yöneten Avrupa Birliği Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başkanlığı’yla yapılacak çalışmalarla, toplantılarda elde edilen bilgiler değerlendirilerek ortak başvuru modelleri ve iyileştirme önerileri içeren bir rapor hazırlanacaktır. “Küçük Çiftçiler İçin Ortak Başvuru Modellerinin Geliştirilmesi Çalışması için Teknik Destek” projesi kapsamında hazırlanacak bu raporun IPARD III ve benzeri kırsal kalkınma programlarına katkı sağlaması hedeflenmektedir.
  ;

Haber Tarihi : 21 / 4 / 2021
Haber Kategorisi: : 1

Bu Etkinlik ile İlgili dosyalar


Bu Etkinlik ile İlgili fotoğraf ve Videolar

Amasya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün uzman ekibi ile yapılan görüşme

TKDK Amasya İl Koordinatörü Cengiz Dikici, Dilara Sezgin ve Burcu Ercan ile yapılan görüşme

Diğer Haberler

15 IPARD İLLERİNDE KURULACAK OLAN POTANSİYEL YEG’LERİN KURULUMU İLE İLGİLİ FARKINDALIK OLUŞTURMA VE YEREL HALKI HAREKETE GEÇİRME ÇALIŞMALARI BÜTÜN HIZIYLA DEVAM ETMEKTEDİR.
ORDU İLİ YEREL EYLEM GRUPLARI ZİYARET EDİLDİ LEADER Yaklaşımının daha etkin uygulanabilmesi ve Yerel Eylem Gruplarının (YEG’lerin) mevcut durumlarının incelenmesi amacıyla; AB Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başkanı ve UKA/LEADER ekibi, 16-18 Mart 2022 tarihleri arasında Ordu’da kurulmuş olan 8 adet YEG’i ziyaret etti. Toplamda üç gün süren ziyaretler kapsamında; Oksijen YEG, Yeşildoğa YEG, Laleli YEG, Karaca YEG, Argan YEG, Aybastı YEG, Kabataş YEG, ve Çatalpınar YEG ilçelerindeki dernek ofislerinde ziyaret edilirken, aynı zamanda Ordu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü de ziyaret edildi. YEG’lerin bulunduğu ilçelerin ziyareti sırasında, İlçe Belediye Başkanları, İlçe Tarım ve Orman müdürleri, yerelde kurulmuş ve YEG’in önemli bir paydaşı olan kadın kooperatifleri de yerinde ziyaret edilerek uygulama ile ilgili sorun ve çözüm önerileri alındı.
IPARD Yönetim Otoritesi AB OTP Ağı Lansman Etkinliğine katılım sağladı. Türkiye Ulusal Kırsal Ağı AB Ortak Tarım Politikası Ağı ile uyumlu hale getiriliyor
İl Değerlendirme Komitelerinin Değerlendirme süreçlerine Yardım Edecek İstişare Toplantısı