Haber Detay

Bizi Arayın 90-312-258-7907

Küçük Çiftçiler İçin Ortak Başvuru Modellerinin Geliştirilmesi Çalışması için Teknik Destek Projesi

Proje: “TA/SER/2020/0003 – Küçük Çiftçiler İçin Ortak Başvuru Modellerinin Geliştirilmesi Çalışması için Teknik Destek” Aktivite: Aktivite 1- Altı vaka çalışması için yerinde ziyaret gerçekleştirilmesi Yer: Ankara Tarih: 08-20-21-22.04.2021

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ile 27.10.2020 tarihinden bu yana yürütülen “Küçük Çiftçiler İçin Ortak Başvuru Modellerinin Geliştirilmesi Çalışması için Teknik Destek” projesi kapsamında farklı illerde paydaşlara ve çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren tarımsal işletmelere ziyaretler yapıldı. Kırsal kalkınma alanında çalışmalar sürdüren paydaşların tecrübelerini ve çiftçilerin deneyimlerini aktarmayı hedefleyen aktivite kapsamında Ankara’da, Tarım ve Orman Bakanlığı, Avrupa Birliği Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başkanlığından Dr. Şenay Sevengör’ün de katıldığı toplantılar gerçekleştirildi.
08.04.2021 tarihinde Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara İl Müdür Yardımcısı Veysel Çetin ve Kırsal Kalkınma ve Tarımsal Yatırımcı Danışma Birimi Sorumlusu Salih Özen ziyaret edildi. Akabinde TKDK Ankara İl Koordinatörü Emre Yeniay ve ekibi ile sağlanan kırsal kalkınma destekler, Ankara’da faaliyet gösteren küçük ölçekli tarımsal işletmelerin yoğunluğu, çiftçilerin tek başlarına veya ortaklaşa hibe ve desteklere başvururken karşılaştıkları zorluklar hakkında görüşüldü. Her iki kurumun tecrübeleri, gözlemleri ve önerileri titizlikle kaydedildi.
Farklı paydaşların bakış açılarını değerlendirebilmek adına Ayaş Yerel Eylem Derneği ile Başkan, Müdür ve çiftçilerin katılım sağladığı bir toplantı gerçekleştirildi. Benzer şekilde Kızılcahamam’da Yerel Eylem Derneği, Belediye ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü temsilcilerine ek olarak kooperatif ve çiftçi katılımıyla toplantı yapılarak, küçük ölçekli çiftçilerin kırsal kalkınma desteklerine başvururken karşılaştığı zorluklar görüşüldü. İlerleyen günlerde Bala Yerel Eylem Derneğine yapılan ziyarette, IPARD’dan destek almış bir çiftçi ve bir kooperatif ile başvuru süreçleri tartışıldı. Ankara Güdül ilçesinde Yerel Eylem Derneği ve Kaymakam’a ziyarette bulunuldu. Güdül’ün Boyalı köyünde bir kooperatif ve Tahtacıörencik köylerinde topluluk destekli tarım yöntemiyle ortak çalışan çiftçiler ziyaret edildi.
Aktivite kapsamında yapılan ziyaretlerde resmi makamlar, kırsal kalkınma hibesi veren kurumlar, desteklerden faydalanmış veya faydalanmamış dernek, kooperatif, çiftçiler gibi her türlü kişi ile konuşularak 360 derece değerlendirmeye olanak sunan görüşmeler yapıldı. Tecrübe paylaşımının yanı sıra paydaşlar bir araya getirilerek ortak çalışılabilecekleri alanlar tartışıldı ve paydaşlar harekete geçirildi
. Projenin yürütme aşamasını yöneten Avrupa Birliği Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başkanlığı’yla yapılacak çalışmalarla, toplantılarda elde edilen bilgiler değerlendirilerek ortak başvuru modelleri ve iyileştirme önerileri içeren bir rapor hazırlanacaktır. “Küçük Çiftçiler İçin Ortak Başvuru Modellerinin Geliştirilmesi Çalışması için Teknik Destek” projesi kapsamında hazırlanacak bu raporun IPARD III ve benzeri kırsal kalkınma programlarına katkı sağlaması hedeflenmektedir
. ;

Haber Tarihi : 24 / 4 / 2021
Haber Kategorisi: : 1

Bu Etkinlik ile İlgili dosyalar


Bu Etkinlik ile İlgili fotoğraf ve Videolar

TKDK Ankara İl Koordinatörü Emre Yeniay ve ekibi ile yapılan görüşmeden bir kare yer almaktadır.

TKDK Ankara İl Koordinatörü Emre Yeniay ve ekibi ile yapılan görüşme

Güdül Yerel Eylem Derneği Başkanı Adnan Karaman, uzman Neslihan Önder ve Tahtacıörencik Köyü’nde Katılımcı Güvence Sistemi kuran Ceyhan Temürcü

Ayaş Yerel Eylem Derneği Başkanı Erdinç Polatateş ve Müdürü Elvan Çavdar ile çiftçilerin de katılımıyla yapılan görüşme

Afşar Bala’m Kadın Girişimci Üretim ve İşletme Kooperatifine yapılan ziyaret

Diğer Haberler

IPARD III Tanıtım ve Bilgilendirme toplantısı Sivas ilinde gerçekleştirildi.
YEREL EYLEM GRUBU TEMSİLCİLERİ VE ORTAKLARININ EĞİTİM VE BİLGİ PAYLAŞIMI
IPARD’da Eğitimler Devam Ediyor AB Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başkanlığınca düzenlenen “Yönetim Otoritesi Personelinin İzleme, Değerlendirme, Raporlama ve Programlama Kapasitesinin Güçlendirilmesine Yönelik Teknik Yardım” eğitimi 17 Ocak 2022 tarihinde başladı.
IPARD II PROGRAMI İZLEME KOMİTESİNİN 11’İNCİ RESMİ TOPLANTISI 24 HAZİRAN 2021 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.