Haber Detay

Bizi Arayın 90-312-258-7907

15 IPARD İLLERİNDE KURULACAK OLAN POTANSİYEL YEG’LERİN KURULUMU İLE İLGİLİ FARKINDALIK OLUŞTURMA VE YEREL HALKI HAREKETE GEÇİRME ÇALIŞMALARI BÜTÜN HIZIYLA DEVAM ETMEKTEDİR.

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Avrupa Birliği Yapısal Uyum ve Yönetim Otoritesi Daire Başkanlığı tarafından, IPARD Programı kapsamında "Yerel Kalkınma Stratejilerinin Uygulanması- LEADER Yaklaşımı"nı yaygınlaştırmak amacıyla, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çankırı, Elazığ, Erzincan, Giresun, Hatay, Isparta, Karaman, Kütahya, Mardin, Muş, Uşak ve Yozgat illerinde "Yeni YEG'lere yönelik farkındalık oluşturma, kapasite geliştirme ve YKS hazırlanması için teknik destek projesi " adı altında yeni bir çalışma başlatılmıştır
. Söz konusu proje ile IPARD kapsamındaki 15 ilde; sürdürülebilir kırsal kalkınma politikalarının geliştirmesi tasarlanmaktadır. Yerel aktörlerin kırsal dönüşüm sürecinin bir parçası haline gelmesini sağlayan LEADER yaklaşımı kapsamında Yerel Eylem Gruplarının (YEG) kurulması öngörülmektedir. Bu amaçla kurulacak olan YEG'ler tarafından tasarlanacak yenilikçi, yerel kaynaklara dayanan, tabandan tavana yaklaşımla hazırlanan Yerel Kalkınma Stratejilerinin(YKS) uygulanmasıyla kırsal alanların kalkınması teşvik edilecektir
. Bu doğrultuda; Projenin uygulanacağı IPARD kapsamındaki 15 ilde YEG'lerin kurulumunu desteklemek amacıyla söz konusu illerde Valilik başkanlığında İl Değerlendirme Komite’leri oluşturulmuştur
. İl Değerlendirme Komiteleri ve LEADER uzmanları projeyle ilgili saha çalışmalarına başlamış olup LEADER yaklaşımının yerel paydaşları olan kamu, özel sektör, STK, üniversiteler ve ilgili diğer tüm yerel paydaşların bilgilendirilme ve bilinçlendirme çalışmaları hızla devam etmektedir
. Belirtilen kriterlere uygun olarak kurulacak olan potansiyel YEG’lerin ilgili yerel paydaşlarla bir araya gelerek ortak bir çalışma yürütebilmeleri adına bir niyet mektubu vermeleri gerekmektedir. Potansiyel YEG’ler söz konusu niyet mektubunu bağlı bulundukları Tarım ve orman İlçe Müdürlüğüne 02.04.2021 tarihi mesai bitimine kadar teslim edebilirler
. ;

Haber Tarihi : 24 / 3 / 2021
Haber Kategorisi: : 2

Bu Etkinlik ile İlgili dosyalar


Bu Etkinlik ile İlgili fotoğraf ve Videolar

Diğer Haberler

YEREL EYLEM GRUBU TEMSİLCİLERİ VE ORTAKLARININ EĞİTİM VE BİLGİ PAYLAŞIMI
ULUSAL KIRSAL KALKINMA STRATEJİSİ (UKKS-IV 2024-2028 ) BELGESİ’NİN HAZIRLIK ÇALIŞMALARINA BAŞLANDI
Ulusal Kırsal Ağ Teknik Destek Projesi Kapsamında Ortak Tarım Politikası (UKA) Çevrim içi Bilgilendirme Toplantısı Düzenlenecektir.
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, IPARD Yönetim Otoritesi tarafından Denizli ilinde yer alan Ayanoğlu Et ve Süt Ürünleri IPARD işletmesi ziyaret edilmiştir....