Haber Detay

Bizi Arayın 90-312-258-7907

ORTAK TARIM POLİTİKASI AĞI (UKA) ÇEVRİMİÇİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Ortak Tarım Politikası Ağı’nın (UKA)81 ili kapsayacak şekilde, merkezi illerde kurulacak koordinatörlükler ile gerçekleştireceği ülke çapında yapılanma öncesinde, yerel paydaşlara bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Bilgilendirme toplantısına yönetim otoritesi ve proje uzmanlarından oluşan konuşmacılar ile birlikte, merkez illerde koordinasyonun sağlanması için son derece önemli bir görev üstlenecek Valilik temsilcileri ve 81 ili kapsayan 26 istatistiki bölgeden yönlendirme komitesinde de yer alan kurum ve kuruluşların yerel düzeyde temsilciler katıldı. Bu düzeyde yoğun olarak kamu temsilcilerinden oluşan grup, önümüzdeki süreçte saha çalışmalarının ardından; illerinde çiftçiler, akademisyenler, STK temsilcileri gibi grup ve kişilerin harekete geçirilip sürece katılması çalışmalarını yönlendirerek, ağın kuvvetli bir şekilde yapılanmasını sağlayacak. Toplantının Açılış konuşmasını Tarım Reformu Genel Müdürü ve Yönetim Otoritesi Başkanı Sn. Dr. Osman YILDIZ gerçekleştirdi. Ortak Tarım Politikası Ağının ülkemizde önemini ve uygulama yaklaşımını katılımcılara aktaran YILDIZ, UKA çalışmaları kapsamında bu zamana kadar geçilen aşamalar ve gelecekte çalışmaların evrileceği nokta hakkında da bilgiler verdi.
Toplantının devamında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Erdoğan Güneş, Avrupa’daki örnekleri ile ortak Tarım politikasındaki gelişmeler, değişimler ve ülke stratejileri hakkında karşılaştırmalı örnekler vererek ülkemizde atılabilecek adımlar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Ardından söz alan Dr. Şenay SEVENGÖR ülkemizde başlangıçtan itibaren UKA kapsamında atılan adımlar hakkında detaylı bilgilendirmelerde bulundu. SEVENGÖR, önümüzdeki günlerde başlayacak saha çalışmaları kapsamında temsilciler ile birlikte atılacak adımları ve bu çalışmaların muhtemel sonuçlarını da katılımcılara detaylı bir şekilde açıkladı
. Bilgilendirme toplantısının öğleden önce son sunumunda Dr. Jale VELİBEYOĞLU 26 bölgede merkez illerin belirlenme aşamalarını detaylarıyla katılımcılara aktardı.
UKA ağları kurulurken 26 istatistiki bölgede merkez iller alfabetik sırasıyla Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Bursa, Balıkesir, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Karabük, Kayseri, Kocaeli Konya, Mersin, Muğla, Nevşehir, Samsun, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Trabzon, Van şeklindedir. Çalışmanın öğleden sonraki sunumunda Prof. Dr. Orhan ÖZÇATALBAŞ UKA kapsamında 26 bölgede kurulacak ağın alt yapısı, bölümleri ve işlevleri hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Günün son oturumunda ise Yönetim Otoritesi Personeli Figen ERCAN tarafından “Bölge Temsilciliklerinin Sorumlulukları” sunumu gerçekleştirildi.
Toplantı konuşmacıların genel değerlendirmeleri ve temennileri ile birlikte yönlendirme komitesindeki paydaşların değerlendirmeleri alınarak tamamlandı
. Toplantının sonrasında ekipler, yerel paydaşlarla, merkez illerde Valiliklerimizin koordinasyonunda saha ziyaret ve çalışmaları gerçekleştirilerek UKA yapılanma sürecini devam ettireceklerdir. ;

Haber Tarihi : 24 / 8 / 2023
Haber Kategorisi: : 1

Bu Etkinlik ile İlgili dosyalar


Bu Etkinlik ile İlgili fotoğraf ve Videolar

Bu Etkinlikle İlgili Fotoğraf Yüklenmemiş

Diğer Haberler

Ocak Ayı E-Bülteni Yayımlanmıştır ....
YEREL KALKINMA STRATEJİLERİNİN UYGULANMASI - LEADER YAKLAŞIMI KAPSAMINDA “LPO’LARIN EĞİTİMİ VE POTANSİYEL YEG’LERİN ALTYAPISININ OLUŞTURULMASI EĞİTİMİ” ÇEVRİMİÇİ OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR.
IPARD III Programının Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantıları Başlıyor
ORTAK TARIM POLİTİKASI (UKA) TOPLANTILARI AFYONKARAHİSAR’DA GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR.