Haber Detay

Bizi Arayın 90-312-258-7907

Şanlıurfa - “Ulusal Kırsal Ağı” Yapısı Ortak Tarım Politikası (OTP) Ağı Olarak Ülke Düzeyinde Yaygınlaştırılıyor”

Türkiye Ulusal Kırsal Ağı’nı, 2023 Türkiye Yüzyılı kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda, Türkiye Ortak Tarım Politikası (OTP ) Ağı olarak ülke düzeyinde yaygınlaştırıyoruz. Temel anlayışı güven, işbirliği ve birlikte öğrenme olan OTP Ağı tarım ve kırsal kalkınma konusunda çalışan bütün kurum ve kuruluşlar ile ilgili tüm paydaşların işbirliği halinde çalışacağı bir platformdur. OTP Ağı’nı etkin ve sağlıklı yürütebilmek amacıyla; Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü (TRGM) IPARD Yönetim Otoritesi (YO) Başkanlığında bir üst düzey Yönlendirme Komitesi (YK) oluşturulmuş ve 81 ili kapsayan 26 Bölge merkez illeri belirlenmiştir.
26 Bölge Koordinatörlüklerinin kurulması çalışmaları kapsamında; Şanlıurfa ilinde bölge merkez koordinatörlüğünün oluşturulmasına yönelik 25-29 Eylül 2023 tarihleri arasında saha çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
Şanlıurfa’da gerçekleştirilen programda; OTP Ağı’nın yapısı, amacı ve hedeflerinin paylaşıldığı toplantılar yapılmış, tarım ve kırsal kalkınmaya hizmet eden ilgili kurum, kuruluş, STK temsilcileri ve tüm paydaşlar bir araya getirilerek, ağlar oluşturulmaya başlanmıştır.
Birinci gün; Bakanlık personeli Sayın Aygül ERDOĞMUŞ ve Proje Uzmanı Sayın Nazlı DENGİ tarafından Şanlıurfa Vali Yardımcısı Sayın Yasin AKGÜL makamında ziyaret edilmiş ve OTP Ağı hakkında bilgilendirme yapılmıştır. Şanlıurfa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Karacadağ Kalkınma Ajansı, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) İl Koordinatörlüğü ve GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (GAPTAEM) makamında ziyaret edilerek, OTP Ağı ve Bölge Koordinatörlüğünün oluşturulması kapsamında yapılan çalışma hakkında bilgi verilmiştir.
İkinci gün; Çekirdek Grup temsilcileri ile birlikte Odak Grup temsilcilerinden olan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Sivil Toplumla İlişkiler İl Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Tarım ve Kredi Kooperatifleri Bölge Koordinatörlüğü, GAPTAEM ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı irtibat temsilcilerinin katılımıyla toplantı gerçekleştirilmiştir. Toplantı da OTP Ağı Bölge Koordinatörlüğünün yapısı ve sorumlulukları hakkında Bakanlık temsilcileri tarafından bilgilendirme sunumu yapılmıştır. Şanlıurfa OTP Ağı Bölge Koordinatörlüğünün yürütülmesinde görev alacak sorumlu kurum temsilcileri belirlenerek toplantı sonlandırılmıştır.
Üçüncü gün; Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ve çiftçilerle görüşmeler yapılarak bölgenin tarım ve kırsal kalkınmaya yönelik çalışmaları, bölge de yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri konusunda bilgi alışverişi yapılmıştır.
Dördüncü gün; SS. Siverek Kadınların Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ziyaret edilmiş, OTP Ağı Bölge Koordinatörlüğün oluşturulması çalışmaları hakkında bilgi verilmiştir. Kooparatifin GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı desteklerinden faydalanarak yürüttüğü “Örtüaltı Sebze Üretimi Projesi” ziyaret edilerek çalışmalar hakkında bilgi alınmıştır.
Ülke genelini kapsayan 26 bölge çalışmaları kapsamında Şanlıurfa’da görüşülen kurumlar, kuruluşlar, STK’lar, tarım ve kırsal kalkınma alanındaki bütün paydaşların Türkiye OTP Ağı’nın etkin ve sağlıklı yürütülmesinde destekleri sağlanarak saha çalışmaları tamamlanmıştır. ;

Haber Tarihi : 30 / 11 / 2023
Haber Kategorisi: : 1

Bu Etkinlik ile İlgili dosyalar


Bu Etkinlik ile İlgili fotoğraf ve Videolar

“Ulusal Kırsal Ağı” Yapısı Ortak Tarım Politikası (OTP) Ağı Olarak Ülke Düzeyinde Yaygınlaştırılıyor”

“Ulusal Kırsal Ağı” Yapısı Ortak Tarım Politikası (OTP) Ağı Olarak Ülke Düzeyinde Yaygınlaştırılıyor”

“Ulusal Kırsal Ağı” Yapısı Ortak Tarım Politikası (OTP) Ağı Olarak Ülke Düzeyinde Yaygınlaştırılıyor”

Diğer Haberler

“Ulusal Kırsal Ağ İrtibat Temsilcileri Eğitimi” Çevrim İçi Olarak Gerçekleştirildi.
YÖNETİM OTORİTESİ SAHAYA ÇIKIYOR IPARD Yönetim Otoritesi Yerel Eylem Gruplarını yerinde ziyaret edecek.
Ulusal Kırsal Ağ” Yapısı Ortak Tarım Politikası Ağı Olarak Ülke Düzeyinde Yaygınlaştırılıyor”
“Tarım-Çevre Kapsamında Yeni Alt Tedbirlerin Hazırlanmasına Yönelik Çalışmalar için Teknik Destek Projesi” Kapsamında 5-7 Eylül tarihleri arasında Kayseri’de “Suyun Korunması” Çalıştayı gerçekleştirildi.