Haber Detay

Bizi Arayın 90-312-258-7907

Antalya’da Ortak Tarım Politikası Ağı (UKA) Toplantısı Gerçekleştirildi

Türkiye Ortak Tarım Politikası Ağının (OTP Ağı) temel çalışma prensibi güven, işbirliği ve birlikte öğrenmeyi esas almaktadır. Bu prensipler doğrultusunda tarım ve kırsal kalkınma kurum/kuruluşları ve ilgili tüm paydaşlar ile işbirliği halinde çalışacak kollektif bir yapıdır. OTP Ağını etkin ve sağlıklı yürütebilmek amacıyla Yönetim Otoritesi Başkanı Sayın Dr. Osman YILDIZ başkanlığında bir üst düzey Yönlendirme Komitesi (YK) oluşturulmuş ve 81 ili kapsayan 26 bölge kapsamında merkez iller belirlenmiştir. Yönlendirme Komitesi tarafından Antalya merkez illerden biri olarak belirlenmiş olup; Burdur ve Isparta illerini de temsil edecektir
. OTP Ağ yapısı çalışmalarını gerçekleştirmek üzere 2 Ekim- 6 Ekim tarihleri arasında Antalya’da saha çalışmaları gerçekleştirilerek OTP Ağı Koordinatörlüğü Valilik himayesinde oluşturulmuştur.
Antalya ‘da 2 Ekim- 6 Ekim tarihleri arasında 4 gün süren ve OTP Ağı’nın işleyişi, amacı ve hedeflerinin paylaşıldığı toplantılarda, tarım politikalarıyla ilgili tüm kurum ve kuruluşların temsilcileri ile paydaşlar bir araya gelmiş; ağlar oluşturulmaya başlanmıştır.
2 Ekim 2023 tarihinde Yönetim Otoritesi Uzmanı Esra Çiğdem ve Prof.Dr. Orhan ÖZÇATALBAŞ, Antalya Vali Yardımcısı Sayın Erol Tanrıkulu’nu İl Tarım Müdürlüğü personellerinden Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü İzzet KAŞ’ın da katılımıyla makamında ziyaret ederek OTP Ağı hakkında kendilerine bilgilendirme yapmıştır.
3 Ekim tarihinde saha ziyaretleri yapılarak yerel işletmeler ve sivil toplum kuruluşları yerinde ziyaret edilerek OTP’nin yapısı hakkında bilgi verilmiş olup öneriler alınmıştır.
4 Ekim’de yapılan Odak Grup toplantıları da düzenlenerek çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarına OTP ile ilgili bilgilendirmeler yapılmıştır.
5 Ekim 2023 tarihinde yapılan Çekirdek Grup toplantısı sonucunda Antalya Vali Yardımcısı Sayın Erol TANRIKULU başkanlığında OTP Ağı Koordinatörlüğü kurulmuş ve ilgili kurumlara sorumluluklar verilmiştir.
Antalya’daki OTP yapılanma çalışması kapsamında 5 Ekim tarihinde Paydaş Grup toplantısı düzenlenmiştir. Paydaşlara OTP Ağı hakkında bilgilendirme yapılarak tarafların görüşleri alınmıştır ve yapılan değerlendirmelerle toplantısı ile saha çalışması sona ermiştir. ;

Haber Tarihi : 9 / 10 / 2023
Haber Kategorisi: : 1

Bu Etkinlik ile İlgili dosyalar


Bu Etkinlik ile İlgili fotoğraf ve Videolar

Bu Etkinlikle İlgili Fotoğraf Yüklenmemiş

Diğer Haberler

IPARD YÖNETİM OTORİTESİ KASTAMONU İLİNDE KAMU KURUMLARINI ZİYARET ETTİ
Kırsal Kalkınma Sempozyumu
IPARD III BİLGİLENDİRME TOPLANTISI
BİRİNCİ VE İKİNCİ AŞAMA İLLERİNİN YEREL YÖNETİM TEMSİLCİLERİNE YÖNELİK LEADER SEMİNERİ GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR LEADER YAKLAŞIMI UYGULAMA EĞİTİMLERİ TEKNİK DESTEK PROJESİ KAPSAMINDA BİRİNCİ VE İKİNCİ AŞAMA İLLERİNİN YEREL YÖNETİM TEMSİLCİLERİNE YÖNELİK LEADER SEMİNERİ ÇEVRİMİÇİ (ONLINE) OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR.