Haber Detay

Bizi Arayın 90-312-258-7907

Letonya ve Estonya Kırsal Kalkınma Destekleri Ödeme Prosedürleri Konusunda Çalışma Ziyareti

25-29 Eylül tariklerinde Letonya ve Estonya'ya yapılan çalışma ziyaretinde, ziyaret edilen ilgili ülkelerdeki Kırsal Kalkınma Programı’nın incelenmesi, kontrol ve yönetim süreçleri, fon kullanımının kolaylaştırılması, ödeme öncesi idari kontrollerde kullanılan belgelerin sadeleştirilmesi ve finansman araçlarının çeşitlendirilmesi yönelik bütün gelişmeler hakkında bilgiler alındı
. Ayrıca, proje başvuru aşamasından nihai ödemelerin yapıldığı sürece kadar Elektronik Başvuru Sistemi, Proje Yönetim Sistemi, Ödeme Sistemi, Coğrafi Bilgi Sistemi ve Entegre Yönetim ve Kontrol Sistemi gibi yazılımların kullanıldığı, tüm devlet kurumlarından veri çekmeye (faturalar, sertifikalar vb.) ve aynı zamanda incelemelerde otokontrole imkân sağlayan bu yazılım sistemlerinin olduğu ve bu sistemin kontrol sürecini hızlandırıp iş gücünden de tasarruf sağlandığı yerinde görüldü.
Destek alan işlemeler ziyaret edildi. Bu ziyaretlerde uzmanlar tarafından dronla ve diğer kontrol yöntemleriyle işletmenin izlenmesi ve kontrolü yerinde görüldü ve incelendi. İlgili kurum ve işletmelerde yapılan incelemeler sonrasında, TKDK Başkanı Dr. Ahmet Abdullah ANTALYALI’nın başkanlığında, sürecin paydaşları olan IPARD Yönetim Otoritesi teknik personeli ve TKDK personelinin katılımı ile teknik değerlendirme toplantısı yapıldı. Değerlendirme toplantısında, çalışma ziyareti sürecinde yapılan bilgi alışverişi kapsamında edinilen deneyim ve tecrübeler üzerinde tartışıldı. ;

Haber Tarihi : 23 / 10 / 2023
Haber Kategorisi: : 1

Bu Etkinlik ile İlgili dosyalar


Bu Etkinlik ile İlgili fotoğraf ve Videolar

Bu Etkinlikle İlgili Fotoğraf Yüklenmemiş

Diğer Haberler

Ocak Ayı E-Bülteni Yayımlanmıştır ....
ULUSAL KIRSAL KALKINMA STRATEJİSİ (UKKS-IV 2024-2028 ) BELGESİ HAZIRLIK DEĞERLENDİRME TOPLANTILARI YAPILDI
LEADER ÇANAKKALE İLİ YEREL EYLEM DERNEKLERİ (YEG) ZİYARETLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
12. IPARD II İZLEME KOMİTESİ TOPLANTISI