Haber Detay

Bizi Arayın 90-312-258-7907

ULUSAL KIRSAL KALKINMA STRATEJİSİ (UKKS-IV 2024-2028 ) BELGESİ’NİN ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI HAKKINDA GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ DAİRE BAŞKANLARI BİLGİLENDİRİLDİ

Ülkemizde kırsal kalkınma programlarının hazırlanması ve uygulanmasında en üst politika belgesi olan Kalkınma Planı esas alınmaktadır. Kalkınma Planları tüm sektörlere ilişkin (Tarım, Eğitim, Sağlık, Çevre ve İklim, Enerji, Ulaşım ve Altyapı gibi) politika ve tedbirleri belirlemek amacıyla, beş yıllık olarak hazırlanmaktadır. Bu bağlamda, Avrupa Birliği (AB) uyum süreci hazırlıkları kapsamında, ülkemizin kırsal kalkınmada uygulayacağı politika ve tedbirlerin belirlendiği ve 2007-2013 döneminden itibaren düzenli olarak Kalkınma Planı çerçevesinde, Bakanlığımız koordinasyonunda ve paydaş kurumlarla işbirliği içerisinde hazırlanan Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi (UKKS-4) Belgesi’nin hazırlık çalışmaları bilgilendirme toplantılarına devam edilmektedir
. Bu kapsamda, Tarım Reformu Genel Müdürü Sayın Dr. Osman YILDIZ başkanlığında Avrupa Birliği Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başkanı Özge TEKİN ve Genel Müdürlüğümüze bağlı diğer Daire Başkanları ve konu uzmanlarının katılımıyla, UKKS-IV (2024-2028) ön hazırlık toplantısı 17 Ağustos 2023 tarihinde Bakanlığımız 10. Kat Toplantı Salonunda gerçekleştirilmiştir
. Bu toplantıda; UKKS-IV 2024-2028 ön hazırlık çalışmaları ile ilgili yol haritası belirlemek üzere Daire Başkanlarımızın görüşleri alınmış, toplantı iyi dilek ve temennilerle sona ermiştir. ;

Haber Tarihi : 6 / 9 / 2023
Haber Kategorisi: : 3

Bu Etkinlik ile İlgili dosyalar


Bu Etkinlik ile İlgili fotoğraf ve Videolar

ULUSAL KIRSAL KALKINMA STRATEJİSİ (UKKS-IV 2024-2028 ) BELGESİ’NİN ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI HAKKINDA GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ DAİRE BAŞKANLARI BİLGİLENDİRİLD

(UKKS-IV 2024-2028 ) BELGESİ’NİN ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI HAKKINDA GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ DAİRE BAŞKANLARI BİLGİLENDİRİLDi

(UKKS-IV 2024-2028 ) BELGESİ’NİN ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI HAKKINDA GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ DAİRE BAŞKANLARI BİLGİLENDİRİLDi

(UKKS-IV 2024-2028 ) BELGESİ’NİN ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI HAKKINDA GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ DAİRE BAŞKANLARI BİLGİLENDİRİLDi

Diğer Haberler

İzmir - ORTAK TARIM POLİTİKALARI (UKA) AĞI’NIN YAPILANMA ÇALIŞMASI İZMİR’DE GERÇEKLEŞTİRİLDİ
2. IPARD III PROGRAMI İZLEME KOMİTESİNİN HAZIRLIK VE RESMİ TOPLANTILARI 16 -17 OCAK 2024 TARİHİNDE NEVŞEHİR’DE GERÇEKLEŞTİRİLECEK
AB ÜRETİM STANDARTLARINA İLİŞKİN PROJE KILAVUZLARI HAZIRLANDI Genel Müdürlüğümüz IPARD Yönetim Otoritesince gerçekleştirilen "Reproduction of Project Guides on EU Production Standarts - AB Üretim Standartlarına İlişkin Proje Kılavuzlarının Çoğaltılması" projesi kapsamında, sektöre yönelik güncel Rehber Kitapçıklar hazırlandı.
SIRBİSTAN’DA IPARD ÇALIŞTAYI IPARD Yönetim Otoriteleri ve Ajansları Sırbistan’da Buluştu