Haber Detay

Bizi Arayın 90-312-258-7907

YEREL EYLEM GRUBU TEMSİLCİLERİ VE ORTAKLARININ EĞİTİM VE BİLGİ PAYLAŞIMI

IPARD Yönetim Otoritesi tarafından LEADER tedbiri kapsamında kurulmuş olan 100 adet Yerel Eylem Grubunun (YEG) bilgi ve tecrübelerinin paylaşılması için 20-22 Haziran 2023 tarihleri arasında Afyonkarahisar’da toplantı gerçekleştirildi. “Yerel Eylem Grubu Temsilcileri ve Ortaklarının Eğitim ve Bilgi Paylaşımı” konulu toplantıya Tarım Reformu Genel Müdürlüğü temsilcileri, İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü temsilcileri ve TKDK temsilcileri, Yerel Eylem Grupları gibi ilgili paydaşlar tarafından katılım sağlandı
. Toplantı 20 Haziran 2023 tarihinde Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı, Yönetim Otoritesi Başkanı Sayın Dr. Osman YILDIZ tarafından açılış konuşması ile başladı. Sayın YILDIZ yaptığı konuşmada; Kırsal kalkınma politikalarında LEADER tedbirinin önemi, YEG’lerin rolü ve önemli birer paydaş olması, karşılıklı bilgi ve deneyimlerin aktarılmasında bu amaç doğrultusunda süreci daha hızlı bir biçimde olumlu olarak etkileyeceğinden bahsetti.
Sayın YILDIZ’ın açılış konuşmasının ardından program, Yönetim Otoritesi Daire Başkanı Sayın Özge TEKİN tarafından gerçekleştirilen bilgilendirici bir sunum ile devam etti. Programın ilk günü, Yönetim Otoritesi personelinin LEADER tedbiri hakkında katılımcıları bilgilendirmesi, Türkiye’de YEG’lerin mevcut durumu hakkında bilgi verilmesi ile devam etti. Program YEG ağlarının kurulması ve YEG’ler arasında interaktif aktiviteler ile devam etti
. Programın ikinci günü Dernekler ve mevzuatı ile ilgili İçişleri Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen sunumların ardından Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından da teknik konularla ilgili bilgilendirme yapıldı. Program, son gününde ise YEG İyi Uygulama Örnekleri deneyim ve tecrübelerini ilgili paydaşlara aktarmasının ardından sonlandırıldı. ;

Haber Tarihi : 22 / 6 / 2023
Haber Kategorisi: : 2

Bu Etkinlik ile İlgili dosyalar


Bu Etkinlik ile İlgili fotoğraf ve Videolar

Yerel eylem grubu temsilcileri ve ortaklarının eğitim ve Bilgi paylaşımı

Yerel eylem grubu temsilcileri ve ortaklarının eğitim ve Bilgi paylaşımı

Yerel eylem grubu temsilcileri ve ortaklarının eğitim ve Bilgi paylaşımı

Yerel eylem grubu temsilcileri ve ortaklarının eğitim ve Bilgi paylaşımı

Diğer Haberler

HİLVAN Yerel Eylem Derneği Koordinatörü Başkanlığımızı ziyaret etti.
Bursa -Küçük Çiftçiler İçin Ortak Başvuru Modellerinin Geliştirilmesi Çalışması için Teknik Destek Projesi Proje: “TA/SER/2020/0003 – Küçük Çiftçiler İçin Ortak Başvuru Modellerinin Geliştirilmesi Çalışması için Teknik Destek” Aktivite: Aktivite 1- Altı vaka çalışması için yerinde ziyaret gerçekleştirilmesi Yer: Bursa Tarih: 13-14-15.04.2021
AB ÜRETİM STANDARTLARINA İLİŞKİN PROJE KILAVUZLARI HAZIRLANDI Genel Müdürlüğümüz IPARD Yönetim Otoritesince gerçekleştirilen "Reproduction of Project Guides on EU Production Standarts - AB Üretim Standartlarına İlişkin Proje Kılavuzlarının Çoğaltılması" projesi kapsamında, sektöre yönelik güncel Rehber Kitapçıklar hazırlandı.
IPARD III PROGRAM HAZIRLIĞI KAPSAMINDA YAPILACAK SEKTÖREL İSTİŞARE TOPLANTILARI (16-23 Mart 2021)