Haber Detay

Bizi Arayın 90-312-258-7907

YÖNETİM OTORİTESİ SAHADA- ERZURUM

IPARD Yönetim Otoritesi Erzurum İli İspir-Pazaryolu-Tortum Yerel Eylem Gruplarını yerinde ziyaret etti.
Yönetim Otoritesi tarafından, LEADER tedbiri kapsamında yereldeki kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin bir araya getirilmesi ve Yerel Eylem Gruplarının (YEG) kurulması teşvik edilmiştir. Bu çerçevede, yerel aktörler kendi yerel bölgelerinde uygulanacak projeler ve gerçekleştirilecek yerel kalkınma stratejileri ile ilgili olarak karar alma süreçlerine başlamışlardır.
Bu kapsamda, IPARD Yönetim Otoritesi ilk olarak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli ile Pazaryolu ve İspir, Tortum Tarım ve Orman İlçe Müdürlüklerini ziyaret etmiştir. Daha sonra Erzurum’da İspir, Pazaryolu ve Tortum Yerel Eylem Grupları yerinde ziyaret edilerek YEG’lerin çalışmaları hakkında bilgi alınmıştır. Yerel Eylem Grubu başkanı ve yöneticisi ile görüşmelerde gerçekleşen faaliyetler ve YEG’ in daha faal olabilmesi için neler yapılabileceği konusunda görüş alışverişinde bulunulmuştur. İlçede faaliyet gösteren ve Doğu Anadolu Bölgesinde ilk Kadın kooperatifi olarak kurulan “İspir Hanımeli Kooperatifi” ile yapılan görüşmelerden sonra, Kooperatif Başkanı ile birlikte İspir Belediye Başkanlığı ziyaret edilmiştir.
Tortum Uzundere YEG ziyaretinde ise YEG Müdürü tarafından derneğin şimdiye kadar gerçekleştirdiği faaliyetler hakkında bilgi verilmiştir. Strateji belgelerinde öncelikli alan olarak belirlenen kırsal turizm ve yerel ürünlerle bölgenin kalkınması hedefi doğrultusunda neler yapılabileceği hususunda görüş alışverişinde bulunulmuştur. Doğal ürünler konusunda markalaşmayı ve kurulan kadın kooperatiflerinin ve diğer sivil toplum kuruluşlarının sürdürülebilirliğinin sağlanmasına desteklenerek var olan potansiyeli ortaya çıkarmada YEG’lerin nasıl rol alabileceği konusu ele alınmıştır.
;

Haber Tarihi : 27 / 10 / 2022
Haber Kategorisi: : 2

Bu Etkinlik ile İlgili dosyalar


Bu Etkinlik ile İlgili fotoğraf ve Videolar

Bu Etkinlikle İlgili Fotoğraf Yüklenmemiş

Diğer Haberler

Denizli Çameli YEG, IPARD Yönetim Otoritesi’ne Nezaket Ziyaretinde Bulundu.
2021 Nisan Ayı E-Bülteni Yayımlanmıştır.
YENI YEG'LERIN KURULMASI IÇIN FARKINDALIK OLUŞTURULMASI,KAPASITE GELIŞTIRILMESI VE YEREL KALKINMA STRATEJILERININ HAZIRLANMASI IÇIN TEKNIK DESTEK PROJESİ KAPANIŞ TOPLANTISI LEADER YAKLAŞIMI UYGULAMA EĞİTİMLERİ TEKNİK DESTEK PROJESİ KAPSAMINDA “YENI YEG'LERIN KURULMASI IÇIN FARKINDALIK OLUŞTURULMASI,KAPASITE GELIŞTIRILMESI VE YEREL KALKINMA STRATEJILERININ HAZIRLANMASI IÇIN TEKNIK DESTEK” PROJESİ KAPANIŞ TOPLANTISI ÇEVRİMİÇİ (ONLINE) OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR.
IPARD III TANITIM VE BİLGİLENDİRME TOPLANTISI KASTAMONU’DA TARIM VE ORMAN BAKANI SAYIN YUMAKLI’NIN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ