Haber Detay

Bizi Arayın 90-312-258-7907

YÖNETİM OTORİTESİ SAHADA- ERZURUM

IPARD Yönetim Otoritesi Erzurum İli İspir-Pazaryolu-Tortum Yerel Eylem Gruplarını yerinde ziyaret etti.
Yönetim Otoritesi tarafından, LEADER tedbiri kapsamında yereldeki kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin bir araya getirilmesi ve Yerel Eylem Gruplarının (YEG) kurulması teşvik edilmiştir. Bu çerçevede, yerel aktörler kendi yerel bölgelerinde uygulanacak projeler ve gerçekleştirilecek yerel kalkınma stratejileri ile ilgili olarak karar alma süreçlerine başlamışlardır.
Bu kapsamda, IPARD Yönetim Otoritesi ilk olarak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli ile Pazaryolu ve İspir, Tortum Tarım ve Orman İlçe Müdürlüklerini ziyaret etmiştir. Daha sonra Erzurum’da İspir, Pazaryolu ve Tortum Yerel Eylem Grupları yerinde ziyaret edilerek YEG’lerin çalışmaları hakkında bilgi alınmıştır. Yerel Eylem Grubu başkanı ve yöneticisi ile görüşmelerde gerçekleşen faaliyetler ve YEG’ in daha faal olabilmesi için neler yapılabileceği konusunda görüş alışverişinde bulunulmuştur. İlçede faaliyet gösteren ve Doğu Anadolu Bölgesinde ilk Kadın kooperatifi olarak kurulan “İspir Hanımeli Kooperatifi” ile yapılan görüşmelerden sonra, Kooperatif Başkanı ile birlikte İspir Belediye Başkanlığı ziyaret edilmiştir.
Tortum Uzundere YEG ziyaretinde ise YEG Müdürü tarafından derneğin şimdiye kadar gerçekleştirdiği faaliyetler hakkında bilgi verilmiştir. Strateji belgelerinde öncelikli alan olarak belirlenen kırsal turizm ve yerel ürünlerle bölgenin kalkınması hedefi doğrultusunda neler yapılabileceği hususunda görüş alışverişinde bulunulmuştur. Doğal ürünler konusunda markalaşmayı ve kurulan kadın kooperatiflerinin ve diğer sivil toplum kuruluşlarının sürdürülebilirliğinin sağlanmasına desteklenerek var olan potansiyeli ortaya çıkarmada YEG’lerin nasıl rol alabileceği konusu ele alınmıştır.
;

Haber Tarihi : 27 / 10 / 2022
Haber Kategorisi: : 2

Bu Etkinlik ile İlgili dosyalar


Bu Etkinlik ile İlgili fotoğraf ve Videolar

Bu Etkinlikle İlgili Fotoğraf Yüklenmemiş

Diğer Haberler

LEADER YAKLAŞIMI UYGULAMA EĞİTİMLERİ TEKNİK DESTEK PROJESİ KAPSAMINDA ‘’YENİ YEREL EYLEM GRUPLARINA YÖNELİK FARKINDALIK OLUŞTURMA, KAPASİTE GELİŞTİRME VE YEREL KALKINMA STRATEJİLERİ HAZIRLANMASI’’ EĞİTİMİ ÇEVRİMİÇİ OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLDİ.
YEREL EYLEM GRUPLARI DERNEKLERİ (YEG) İÇİN ÇEVRİMİÇİ TANIŞMA TOPLANTISI
IPARD Yönetim Otoritesi 2022 AB Tarımsal Görünüm Konferansı etkinliğine katılım sağladı.
IPARD YÖNETİM OTORİTESİ DİYARBAKIR İLİMİZİ ZİYARET ETTİ