Haber Detay

Bizi Arayın 90-312-258-7907

IPARD Programı LEADER Tedbiri 12.Başvuru Çağrı dönemi Yerel Kalkınma Stratejileri (YKS) Değerlendirme Nihai Listesi yayınlanmıştır.

Ülkemizde, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) “Yerel Kalkınma Stratejilerinin Uygulanması - LEADER Yaklaşımı” desteklenmektedir. LEADER tedbirinin yürütülmesi IPARD Yönetim Otoritesi olarak görev yapan Tarım Reformu Genel Müdürlüğü’nün sorumluluğundadır.
IPARD Programı kapsamında desteklenen LEADER tedbiri, yerel paydaşların kendi bölgelerinde uygulayacakları projeler ve gerçekleştirecekleri stratejiler ile ilgili karar alma süreçlerine dahil olmalarını sağlar. Birlikte kalkınmayı ‘ben’ değil ‘biz’ ilkesiyle yürüten LEADER tedbiri kapsamında, kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin bir araya gelmesiyle, Yerel Eylem Grubu (YEG) olarak adlandırılan ortaklıkların kurulmasını teşvik eder.
YEG’ler, kuruldukları bölgelerde yerel toplulukların kırsal kalkınma sürecine katılmalarını sağlamak ve kırsal alanlarda uzun vadede sürdürülebilir kalkınmaya temel hazırlamak amacıyla, tasarlanacak yenilikçi, yerel kaynaklara dayanan, tabandan tavana yaklaşımla hazırlanan kalkınma stratejilerinin uygulanmasıyla kırsal alanların kalkınmasını teşvik eder
.IPARD Programı kapsamında LEADER tedbirinden desteklenecek YEG’lerin faydalanabilmeleri için 29 Ocak 2022 tarihinde, 12. Çağrı ilanına çıkılmıştır. Bu çağrı ilanı kapsamında YEG’ler hazırlamış oldukları YKS’lerle başvurularını yapmışlardır. Başvurulardan idari olarak uygun olan YKS’ler LEADER Prosedürü kapsamında Yönetim Otoritesince oluşturulan bağımsız bir Değerlendirme Komitesi tarafından puanlanmıştır.
Değerlendirmeye sunulan 51 YKS’nin tamamı onaylanmıştır. Onaylanan projeler Bakanlığımız internet sayfasında yayınlanarak, LEADER prosedürü kapsamında on günlük itiraz süresi beklenmiştir. On günlük itiraz süresi sonunda herhangibir itirazın bulunmaması sebebiyle, nihai listeler hazırlanmıştır.
YKS Nihai Sonuç Listesi;

Haber Tarihi : 27 / 10 / 2022
Haber Kategorisi: : 2

Bu Etkinlik ile İlgili dosyalar

YKS Nihai Sonuç Listesi

Bu Etkinlik ile İlgili fotoğraf ve Videolar

Bu Etkinlikle İlgili Fotoğraf Yüklenmemiş

Diğer Haberler

Ipard II Programı İzleme Komitesinin 14’üncü Hazırlık Ve Resmi Toplantıları 09-10 Kasım 2022 Tarihinde Gerçekleştirilecek.
KIZILCAHAMAM YEG ZİYARETİ Kızılcahamam’da buluşan AB Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi personeli ve Kızılcahamam Yerel Eylem Grubu Derneği faaliyetlerini konuştu.
Aralık Ayı E-Bülteni Yayımlanmıştır. ....
ORDU İLİ YEREL EYLEM GRUPLARI ZİYARET EDİLDİ LEADER Yaklaşımının daha etkin uygulanabilmesi ve Yerel Eylem Gruplarının (YEG’lerin) mevcut durumlarının incelenmesi amacıyla; AB Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başkanı ve UKA/LEADER ekibi, 16-18 Mart 2022 tarihleri arasında Ordu’da kurulmuş olan 8 adet YEG’i ziyaret etti. Toplamda üç gün süren ziyaretler kapsamında; Oksijen YEG, Yeşildoğa YEG, Laleli YEG, Karaca YEG, Argan YEG, Aybastı YEG, Kabataş YEG, ve Çatalpınar YEG ilçelerindeki dernek ofislerinde ziyaret edilirken, aynı zamanda Ordu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü de ziyaret edildi. YEG’lerin bulunduğu ilçelerin ziyareti sırasında, İlçe Belediye Başkanları, İlçe Tarım ve Orman müdürleri, yerelde kurulmuş ve YEG’in önemli bir paydaşı olan kadın kooperatifleri de yerinde ziyaret edilerek uygulama ile ilgili sorun ve çözüm önerileri alındı.